LEDELSE

Pædagogisk ledelse

Forløb med input til...

  • Struktureringen og organiseringen af handlingsplaner til de tværgående opgaver, progressionsplan for klasserne, m.m.
  • Udarbejdelse af pædagogiske tiltag, som tager højde for skolens ressourcer og lærernes input
  • Plan for evaluering og opfølgning,
  • Plan for elevtrivsel og -fastholdelse
  • Organisering af klasseledelse
  • Udviklingsplan for faggrupper

konsulentforløb

Har jeres skole måtte finde hurtige løsninger pga. reformen? Har I også “asfalteret, mens I kørte”? Er I udtrukket til tilsyn?

Står jeres organisation med et væld af nye procedurer og erfaringer, som er bleve mere eller mindre evalueret og justeret?

Nu har den første årgang været igennem tre år under reformen, og det er tid til at se fremad og AGERE fremfor at REAGERE. Nu skal der planlægges fremfor at brandlukkes.

Jeg tilbyder et konsulentforløb, hvor jeg kommer med overblik, ser på skolens ressourcer og behov, og hjælper ledelsesgruppen med at udarbejde en plan, som I kan hjælpes med at eksekvere. 

Et konsulentforløb ser typisk således ud
– introduktionsmøde (90-120 min): målene udstikkes
– planlægningsmøde (90-120): præsentation af plan
– evt. opsætning af platforme i O365, e.l. til kommunikation
– “Inputmøde hvor lærerne inddrages i processen
– implementeringsmøde (ca. 120 min.)
– et eller flere opfølgningsmøder

Metoder og værktøjer

Generelt vil vi sammen afdække ledelsens mål.

Målene skal udarbejdes således, at de er specifikke, måltbare, attraktive, realistiske og tidsbegrænsede. 

Vi vil sammen kortlægge:

  • målsætning: vi afdækker behov og mål
  • motivationen: hvad skal skolen udvikle sig til og fra?
  • udfordringer: tidligere og mulige/fremtidige forhindringer?
  • netværk: hvem kan inddrages i planlægningsarbejdet?:

Som konsulent vil jeg komme med forslag til anskaffelse af tjenester/værktøjer/platforme, som vil lette arbejdet, og sikre kommunikationen og gennemsigtigheden i processen.

Ca. pris for “Pakke for udvikling af den pædagogiske strategi”: Fysiske/virtuelle møder: 10 timer + 10 timers forberedelse: kr. 15.000.- Book et strategimøde, så I kan få en skræddersyet plan for jeres skole – prisen fastsættes derefter.
Send en mail til: kontakt@freddagalea.dk for mere info.